Müstehcenlik Suçu

Müstehcenlik Suçu

Müstehcenlik suçu TCK 226. maddede düzenlenmiş olup cinsel içerikli olan ve genelde bilişim suçları kategorisinde değerlendirilen bir suçtur. Kanunda ayrıntıları gösterilen müstehcen nitelikli birtakım ürünlerin üretilmesi, satımı, çoğaltımı, depolanması veya kiralanması suç kapsamında sayılmıştır.  Uygulamada bu suç nedeniyle açılan soruşturmalar genelde yabancı ülkelerdeki siber güvenlik veya uluslararası çocuk pornosu ile mücadele kurumlarının Türkiye’deki güvenlik birimlerine yaptıkları ihbar neticesinde başlamaktadır. Dolayısıyla soruşturma dosyasındaki temel evrak İngilizce olarak hazırlanmış kapsamlı bir rapor ve IP adresi bilgisidir.

Müstehcenlik nedir?

Müstehcenlik nedir sorusu, bu suç tipiyle ilgili açıklamalara girilmeden önce ilk cevaplanması gereken sorudur. Müstehcen kavramı, açık, saçık, muzır, erotik ve cinsel içerikleri tanımlamak için kullanılan bir sıfattır. Dolayısıyla müstehcenlik de “müstehcen olma” manasına gelmektedir. Bu anlamda müstehcenlik suçu, içeriğinde kanunun belirlediği özelliklerde müstehcenlik barındıran her türlü materyaldir.

Müstehcenlik suçu oluşturan içerikler nelerdir?

İçeriğindeki çocukların ve çocuk gibi görünen kişilerin bulunduğu içerikler müstehcenlik suçu oluşturur. Buna yaygın bir deyim ile çocuk pornosu denilmektedir. Bunun dışında içeriğinde şiddet kullanılan ve içerisinde ceset veya hayvanlara yönelik cinsel davranışların bulunduğu ürünler de müstehcenlik kapsamındadır. Müstehcen içeriğinde niteliğine suçun cezası değişmekte olup bu konuya aşağıdaki paragrafta değinilmiştir.

Müstehcenlik suçunun cezası nedir?

Müstehcen içerikli ürünleri basın ve yayın yolu ile yayınlama veya yayınlanmaya aracılık suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Müstehcen içerikli ürünlerin üretiminde çocukları veya temsili çocuk görüntülerini ya da çocuk gibi görünenleri kullanma suçunun cezası 5 ila 10 yıl arası hapis cezasıdır. İçeriğindeki çocukların ve çocuk görünümlü kişilerin bulunduğu müstehcen ürünleri ithal veya ihraç etme, çoğaltma, nakletme, satma, depolama, bulundurma veya başkalarının kullanımına sunma suçunun cezası ise 2 ila 5 yıl arası hapis cezasıdır. İçeriğinde şiddet kullanılan, hayvanlarla veya ölü insan bedeni üzerinde ya da anormal yoldan yapılan cinsel davranışların bulunduğu müstehcen ürünleri üretme, ithal etme, satış, satışa arz etme, nakil, depolama, başkasının kullanımına sunma veya bulundurma suçunun cezası ise 1 ila 4 yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir. Ayrıca TCK 226’da tüm bu suçlar için müşterek bir hüküm olarak 5.000 gün karşılığı adli para cezası öngörülmüştür.

müstehcenlik suçu

Müstehcenlik Davaları

Müstehcenlik suçundan yani TCK 226’dan açılan kamu davalarına müstehcenlik davası denilmektedir. Genelde uluslararası ihbarların emniyet genel müdürlüğüne ulaşmasıyla başlayan savcılık soruşturması neticesinde IP adresinden şüpheliler tespit edilmekte ve ardından evlerinde arama yapılmaktadır. Bilgisayar ve harddisklere el koyma ve bilgisayar incelemesi işlemi yapıldıktan sonra şüphelinin disklerinde müstehcenlik suçuna konu materyal olup olmadığı araştırılmaktadır. Eğer bu tarz bir fotoğraf veya video bulunursa şüpheli hakkında müstehcenlik davası açılmaktadır.

Müstehcenlik Suçu ve Savunma

Müstehcenlik soruşturmaları yabancı kurumların İngilizce raporlarına dayandığından IP adresinin bulunması ve doğru şüpheliye ulaşılması noktasında bazen ciddi hatalar yapılmaktadır. Bu suçla yakında uzaktan alakası olmayan masum kişilere yönelik soruşturma açıldığını çok defa gözlemledik. Dolayısıyla müstehcenlik suçu işlemediği halde hakkında soruşturma veya dava açan kişiler İngilizce bilen bir bilişim avukatından destek alarak savunma yapması son derece önemlidir.