bahis itiraz

Yasadışı Bahis Cezasına İtiraz

Yasadışı Bahis Cezaları

Yasadışı bahis cezaları 7258 Sayılı Kanun’da düzenlenmiş olup yasadışı bahis suçu türüne göre cezalar değişmektedir. Bahis oynatma suçunun cezası 3-5 yıl veya 4-6 arası hapis ve adli para cezasıdır. Bahis parasına aracılık etme suçu için kanunda öngörülen ceza 3 ila 5 yıl hapis cezası iken, bahis reklamı yapma suçunun cezası ise 3-5 yıl arası hapsi cezası ve ayrıca para cezasıdır. Bu tür bahis suçları için verilen hapis ve para cezalarına itiraz etmenin yolu ceza hukuku istinaf başvurusu yapmaktır.

Yasadışı Bahis İdari Para Cezası

Bahis oynatma, aracılık ve reklam suçları için kanunda hapis ve adli para cezası öngörülmüşken, bahis oynama suçunun cezası ise idari para cezasıdır. İdari nitelikte bu tür para cezalarına karşı Sulh Ceza Mahkemesinde itiraz başvuru yapılabilmektedir. İtiraz süresi kararın en altında yazdığı üzere 15 gün olup, bu süre kararın tebliğinden itibaren başlar. Eğer para cezası memur tarafından anlık olarak kesilip aynı anda ilgiliye tebliğ edilmişse, bir başka deyişle cezanın verildiği tarih ile tebliğ edildiği tarih aynı ise bu durumda itiraz süresi cezanın kesildiği gün başlar. Eğer idari para cezası kesilip posta ile tebliğ edilmişse itiraz süresi tebligatın yapıldığı gün başlayacaktır.

Bahis Cezasına İtiraz Gerekçeleri

Hukuka veya usule aykırı şekilde verilen para cezalarına karşı itiraz etmek ve sonuç almak mümkündür. Uygulamada en çok karşılaılan itiraz sebep ve gerekçeleri şunlardır:

  • Para cezasının kanunen yetkisi olmayan kişi veya kurumlar tarafından kesilmiş olması,
  • Aynı eylemden dolayı birden fazla ceza kesilmesi,
  • Eylemin kumar olmasına rağmen bahis oynamaktan dolayı ceza verilmesi,
  • Şahsın hiç bahis ya da kumar türü eylemi olmadığı halde ceza kesilmiş olması,
  • Banka hesap hareketlerinin yanlış yorumlanarak bahis oynandığı zannıyla ceza kesilmesi,

İtiraz işlemlerinde sonuç almak için uzman bir avukattan danışmanlık veya dilekçe yazım hizmeti alınması uygun olacaktır.

1 Response

  1. İlyas

    2 tane yasa dışı bahis cezası geldi peş peşe. Buna itiraz etsek faydası olur mu.. Devamı gelirmi