Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBIS)

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hazırladığı “Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ” 11.08.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğ uyarınca Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “hizmet sağlayıcı” ve “aracı hizmet sağlayıcı” sıfatı bulunan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerine başlamadan önce kısa adı ETBIS olan sisteme kaydolması zorunlu hale getirilmiştir. Bu düzenlemenin amacı tüketicilere daha iyi bir e-ticaret ve online alışveriş imkanı sağlanmasıdır. Nitekim daha önce mesafeli sözleşmeler ve cayma hakkı ile ilgili getirilen düzenlemelere ek olarak ETBİS de aynı şekilde online alışveriş sektörünü regüle etmek için getirilmiş bir sistemdir.

ETBIS Kayıt

İlgili tebliğ uyarınca ETBIS’e kayıt olmak için gerçek veya tüzel kişiler MERSİS numarası, vergi kimlik numarası, esnaf ve sanatkarlar için T.C Kimlik numarası ve vergi kimlik numarası ile e-ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adı  bilgileri girilecek ve bildirimi yapacak hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcıların ETBIS’e kayıt olurken vereceği bilgiler MERSİS ve ESBİS üzerinden doğrulamaları yapılacak ve doğrulanması yapılamayan kişilerin kaydı gerçekleşmeyecektir. Bu kayıt sistemi sayesinde, e-ticaret yaptığını bildiren işletmelerin kayıtlı hale gelmesi ve e-ticaret işletmelerinin  kayıt altına alınarak kayıt dışı e-ticaret işlemlerinin durdurulması hedeflenmiştir.

Ayrıca, ETBİS’e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar kendilerine ilişkin olarak tebligata elverişli KEP adresi, elektronik ticaretin türü, elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri, elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü, elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri, elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü gibi hususlarda bildirimde bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Bunun yanında, ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, Bankalar Arası Kart Merkezi Anonim Şirketi, kargo ve lojistik işletmecileri, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcıları internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin bilgileri aylık dönemler halinde ETBIS’e bildirecektir.

İlgili tebliğ hükümleri uyarınca mevcut hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıt ve bildirim yükümlülüklerini 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren 30 gün içinde yerine getirmesi gerekmektedir. Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunan hususlarda meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde, elektronik ticaret faaliyeti sona eren hizmet sağlayıcılar ile aracılık faaliyeti sona eren aracı hizmet sağlayıcılar ise bu durumu faaliyetlerinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde bildirecektir. Tebliğ ile amaçlanan bir başka husus ise e-ticaret hakkında istatistiksel bilgiler toplanıp analiz edilerek e-ticaret alanında duruma uygun politikalar üretilmesidir.  Toplanan tüm veri ve istatistiklerin aylık olarak  www.eticaret.gov.tr sitesinde yayınlanması öngörülmüştür.

Tebliğin getirdiği kayıt ve bilgi sistemi ile e-ticaret alanında şeffafklık getirilmesi ve tüketiciler başta olmak üzere e-ticaret yapan kişilerin, e-ticaret işletmelerine ait internet adresi, ticaret unvanı ve MERSİS numarası gibi bilgilere erişmesi ve teyit etmesi imkanı getirilerek online dolandırıcılık riski azaltılacaktır. Nitekim söz konusu tebliğ ile oluşturulacak Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBIS) ile elektronik e-ticaret hacminin artırılması, elektronik ticaret konusunda tüketicilerin güveninin artırılması amaçlanmış ve ayrıca yapılan bu yasal düzenlemelerle kayıt dışı e-ticaretin önüne geçilmesi hatta online dolandırıcılık gibi faaliyetlerin azaltılması amaçlanmıştır.