Kaçak Bahis Suçları

Kaçak Bahis Suçları

Kaçak bahis suçları veya diğer adıyla yasadışı bahis suçları 7258 Sayılı Kanun‘da ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir.  Söz konusu kanunda belirtilen bahis suçu tipleri ile bahis suçları için öngörülen cezalar aşağıda belirtilmiştir.

Yasadışı Bahis Oynatma Suçu

Spor müsabakalarına dayalı olarak bahis veya şans oyunu oynatma suçunun cezası 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezası olarak belirlenmiştir.

Kaçak Bahis Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama Suçu

Bahis oynatma suçuna ek olarak benzer şekilde spor müsabakalarına dayalı olarak bahis veya şans oyunu oynanmasına yer veya imkan sağlama da suçtur. Bu suçun cezası da 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezasıdır.

Yurtdışı Bahis Oyunlarına Erişim Sağlamak

Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayan kişiler, 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Bahis Parasına Aracılık Etme Suçu

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık da suç kapsamındadır. Bahis aracılığı suçu işleyen kişiler, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Bahis Reklamı Yapma Suçu

Yasadışı bahis reklamı yapma suçu, reklam vermek ve benzeri şekilde sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamaya teşviktir. Bahis reklamı suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3.000 güne kadar adli para cezasıdır. Yasadışı bahis reklamı suçu hakkında detaylı bilgi için “Bahis Reklamı Nedeniyle Erişim Engelleme” başlıklı makalemiz incelenebilir.

Kaçak Bahis Oynama Suçu

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından 5.000 liradan 20.000 liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

yasadışı bahis suçları

Yasadışı Bahis Suçlarında Güvenlik Tedbirleri

Yasadışı bahis suçlarında örgütlü suçlara ilişkin özel birtakım güvenlik tedbirlerinin uygulaması mümkün hale gelmiştir. Yasadışı bahis nedeniyle ayrıca banka hesaplarına Masak blokesi konulması tedbiri de uygulanmaktadır.

İşyerlerinin Mühürlenmesi

Yasadışı bahis veya kaçak bahis olarak tabir edilen  suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri (vali veya kaymakam) tarafından ihtarda bulunmaya gerek kalmaksızın 3 ay süreyle mühürlenerek kapatılacaktır.  Ayrıca iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları da yine aynı şekilde mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından 5 iş günü içinde iptal edilecektir.

Bahisten Elde Edilen Para ve Mallara El Konulması ve Müsadere Edilmesi

Kaçak bahis suçlarıyla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, TCK’nın eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilecektir.

Bahis Sitelerine Erişimin Engellenmesi

Kaçak bahis ve yasadışı bahis sitelerinin yayın yaptığı internet sitelerine de 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında erişimin engellenmesine hükümleri uygulanacaktır. Ayrıca bahis reklamı yapma suçu işlenen sitelere de erişim engeli kararı verilmektedir.

Av. İlker Atamer