Masak Blokesi Hakkında Bilgiler

Masak Blokesi Nedir

Masak blokesi, 5549 Sayılı Yasa’da “askıya alma” olarak adı konulmuş olan bir tedbir işlemidir. Aslında yapılan işlem hesaptaki paranın geçici bir süre dondurulmasıdır. Her ne kadar hesaptaki paranın geçici tedbire tabi tutulmasına Masak bloke deniliyorsa da kanundaki ifade “askıya alma” işlemidir.

5549 Sayılı Kanun

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Masak blokesi bakımından en sık referans olan kanundur. 5549 Sayılı Kanun’un meşhur 19A maddesi ise doğrudan Masak tarafından konulan bloke ile alakalıdır.

Masak bloke sebebi

Masak banka blokesinin sebebi kanunda “şüpheli işlem” olarak belirtilmiştir. Peki şüpheli işlem nedir? Masak tarafından uygulanan blokeye gerekçe olan şüpheli işlem, “paranın yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair şüphenin bulunduğu” işlemdir. Dolayısıyla eğer banka hesabında Masak blokesi varsa, hesaba gelen veya hesaptan çıkan paranın illegal yollarla elde edildiği ya da illegal amaçlar için kullanıldığına dair şüphe varsa bloke işlemi uygulanabilecektir.

masak bloke.jpg

Masak Bloke İtiraz

Masak blokesi itiraz işlemi esasen vatandaş tarafından yapılması hukuki açıdan pek mümkün olmayan bir işlem türüdür. MASAK, ilgili yasası gereği kapalı devre çalışan ve vatandaş ile doğrudan temasa geçmeyen bir kurum olduğundan doğrudan vatandaştan başvurur almamaktadır. Ancak uzun yıllardır bu tür konularda çalışan bir hukuk bürosu olarak Masak bloke itiraz işleminin ancak belli koşullar altında yapıldığını bilmekteyiz ve bu şekilde Masak bloke itirazı yapmaktayız.

Masak Blokesi Nasıl Kalkar

Bloke işlemi, şüpheli kabul edilen banka transferinin özelliğine göre kendiliğinden kalkabileceği gibi uzun süre de devam edebilmektedir. Dolayısıyla Masak hesap blokesinin ne zaman kalkacağı yapılan transferdeki şüpheye ve şüpheli görülen işlemdeki delil durumuna bağlıdır.

Masak Bloke Süresi

5549 sayılı kanunda Masak bloke süresi 7 iş günü olarak belirlenmiştir. Hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere bloke süresi 10 günü geçmemektedir.

Masak Blokesi Ne Zaman Kalkar

Blokenin ne zaman kalkacağı tamamen yapılan bloke işlemine bağlıdır. Masak tarafından konulan bloke şüpheli kabul edilen işlemin niteliğine göre 7 işgünü içinde kalkacak ya da bloke işlemi tedbire dönüşerek devam edecektir. Eğer askıya alma süresi olan 7 iş günü ya da bir başka deyişle 10 gün içinde bloke kalkmaz ise hukuki işlemlere başlanmasını tavsiye ediyoruz. Zira 7 işgünü veya 10 günde bloke kalkmıyorsa hukuken bir sorun olma ihtimali yüksektir. Hatta terör finansmanı, kaçak bahis suçları veya kumar nedeniyle ya da kara para aklama sebepli bir ceza soruşturması dahi bulunabilir.

Masak Bloke Avukat

Hesabına Masak blokesi konulan çok sayıda kişi mağdur olduğundan haklı olarak bloke kaldırma avukatı arayışına girmektedir. Yanlış kişi veya yerlere bloke kaldırma için başvurup da mağdur olan ve daha sonra bize gelen kişilerinden anlatımlarını dikkate alınarak bu konuda bir uyarıda bulunalım: Masak bloke avukat ararken, avukatın bu alanda tecrübeli olmasına dikkat edilmelidir. Bir avukatın bu alanda uzman olduğunu gösteren en basit detay ise avukatın Masak banka blokesi veya mahkeme/savcılık blokesi kaldırdığına dair bizzat isminin geçtiği birkaç örnek Masak bloke kaldırma kararı veya savcılık ya da mahkeme kararı gösterebilmesidir. Eğer Masak bloke kaldırma konusunda uzman olduğunu söyleyen kişi, kendi almış olduğu bloke kaldırmaya dair tek bir örnek bloke kaldırma kararı dahi gösteremiyorsa dikkatli olunmalıdır.

Av. İlker Atamer

Atamer Hukuk Bürosu

www.atamer.av.tr